Uw apotheker(s):

G.Jansen, K. vd Berge, A. Leendertse, G.Gijsen

Tel: 030 686 86 66

info@apotheekzenderpark.nl

Services

 

Waarvoor kan ik bij de apotheek terecht?

  • Persoonlijke adviezen: we helpen u graag
  • Antwoorden op vragen over medicijnen: stel ze gerust!
  • Bijsluiters, folders, boeken en informatie-DVD's: om op uw gemak te lezen en bekijken! Wij hebben voor u ook de zorgboeken en zorgcd-roms van Stichting September.
  • Elk zorgboek en elke zorgcd-rom gaat over één aandoening.

'Ik heb liever meer privacy...'
Dat kan! Onze apotheek beschikt over een aparte ruimte voor het geven van extra informatie. Hier kunt u rustig net de apotheker of de apothekersassistente praten. Wanner u behoefte heeft aan wat meer privacy, kunt u hierom vragen aan de balie. U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken.

'Zit ik vast aan één apotheek?'
U bent vrij om uw eigen apotheek te kiezen. We raden u wel aan om al uw medicijnen zoveel mogelijk bij één apotheek te halen. Wij kunnen u hierdoor namelijk beter van dienst zijn. We weten dan immers precies welke medicijnen u nog meer gebruikt en welke u al eerder heeft gehad. Ook uw dokter weet dan naar welke apotheek hij uw recepten moet sturen. De informatieoverdracht tussen de Harderwijker apotheken en de poli-apotheek van het St. Jansdal ziekenhuis is goed geregeld, dus hierop heeft bovenstaande geen betrekking.

Wilt u verhuizen van de ene naar de andere apotheek, dan kan dat zonder problemen. Uw medicatiegegevens worden dan van uw oude naar uw nieuwe apotheek overgezet. U regelt dit in de apotheek waar u ingeschreven wil staan

Servicedag
Uw apotheek doet mee aan de Nationale Cholesterol Test campagne die plaatsvindt van 3 maart t/m 7 maart 2014. Wanneer uit de risicotest op www.nationalecholesteroltest.nl blijkt dat u kans heeft op een verhoogd cholesterol (één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten), bieden wij u een gratis cholesteroltest aan in onze apotheek. Op basis van de definitieve testresultaten wordt u vervolgens verder geadviseerd. Check op de website op welke dagen u bij ons terecht kunt. 

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wij gaan in november 2014 twee informatie-avonden houden met als onderwerp ‘Medicijngebruik bij ouderen’. Mocht uw medicatieprofiel aansluiten bij het thema van deze bijeenkomst, dan ontvangt u van ons persoonlijk bericht.  

Wanneer kunt u het beste uw geneesmiddel ophalen? 
De meeste artsen kunnen uw recept elektronisch of per fax naar ons toe sturen. 's Middags na 15.00 uur staan dan de geneesmiddelen voor u klaar in de apotheek. Herhalingen die bij de arts aangevraagd zijn (ingeleverde doosjes) kunnen de volgende werkdag na 15.00 uur worden opgehaald. Wij kunnen natuurlijk ook de geneesmiddelen aan huis bezorgen. Geeft u dit dan bij de aanvraag even door of neem contact op met de apotheek. 

Proeftijd voor geneesmiddelen 
Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.
 

Herhaalservice
Wanneer u het lastig vindt om goed overzicht te houden over uw geneesmiddelen, kunnen wij u een gepaste herhaalservice aanbieden. Wij kunnen de medicatie bijvoorbeeld per week of per maand aan u leveren. Dan regelen wij de aanvraag van herhaalrecepten bij de huisarts en krijgt u bericht wanneer de medicijnen voor u klaar liggen in de apotheek. Wilt u van deze service gebruik maken, neemt u dan contact met ons op.

Medicatiebewaking 
Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunt u dan niet altijd veilig gebruiken.

Zelfzorggeneesmiddelen 
Ook bij zelfzorggeneesmiddelen is het van belang dat u het juiste middel gebruikt. Net als bij receptgeneesmiddelen spelen factoren, zoals leeftijd, bij kinderen ook het gewicht en de duur van de klacht een rol.

De apotheekmedewerker zal u dan ook altijd eerst een paar vragen stellen om een goed advies te kunnen geven. In goed overleg kiezen we het meest geschikte product. Maar u moet niet vreemd opkijken als we een keertje nee verkopen. Het kan best zijn dat uw klacht niet behandeld kan worden met een zelfzorgproduct. Wij verwijzen u dan naar uw dokter.

Wilt u uw geneesmiddelgebruik nog veiliger maken, dan kunnen wij de zelfzorgmiddelen ook in de apotheekcomputer vastleggen. Op die manier vindt er ook medicatiebewaking plaats.

Overgevoelig voor bepaalde stoffen? Meld het ons! 
Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken. 
Ook als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden. Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u graag advies.

Een andere naam, toch hetzelfde geneesmiddel? 
Soms krijgt u uw vertrouwde geneesmiddel ineens in een ander doosje en met een andere naam. Wat is er aan de hand? Fabrikanten brengen geneesmiddelen op de markt onder een fantasienaam, de merknaam. Deze naam wordt beschermd door een patent. Als dat patent verlopen is, mogen andere fabrikanten het middel ook op de markt brengen, onder de naam van de werkzame stof. Zo’n geneesmiddel heet een generiek geneesmiddel. Het merkprodukt is duurder, omdat de fabrikant hoge ontwikkelkosten voor het geneesmiddel heeft gehad. De fabrikant van het generieke geneesmiddel heeft deze kosten niet gemaakt. Het generieke geneesmiddel is geen B-keus middel, maar voldoet aan dezelfde hoge eisen als het merkmiddel. De werkzame stof is exact hetzelfde, met ook dezelfde bijwerkingen. Soms zijn er wel verschillen in de bijsluiter, maar dan komt dan doordat deze niet tegelijk zijn geschreven, en er intussen nieuwe kennis over het middel bij is gekomen. Met generieke geneesmiddelen leveren we een bijdrage aan het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Zonder deze besparing zouden de verzekeringspremies nog meer stijgen. 

'Wat doet de apotheek met mijn gegevens?'
Wij houden bij welke medicijnen u gebruikt. De voordelen hiervan?

  • We kunnen zien of u medicijnen gebruikt die samen ongewenste bijwerkingen veroorzaken. We waarschuwen u dan op tijd.
  • Komt u in de avond-, nacht- of weekenddienst in de dienstapotheek, dan kan deze apotheek ook uw medicatiegegevens opvragen en zo controleren of er geen ongewenste combinaties zijn.
  • Wordt u opgenomen in een ziekenhuis of gaat u naar het buitenland? Dan kunt u in één keer uw gegevens opvragen. U krijgt van ons een medicatiepaspoort. Vanaf 2011 zijn wij ook verplicht uw actuele gegevens door te geven aan het ziekenhuis en de arts die u gaat behandelen.

 

Wilt u niet dat een andere zorgverlener uw gegevens kan inzien, laat u het ons dan even weten. Uw gegevens worden door middel van een privacy-reglement beschermd en kunnen niet zomaar door iedereen worden ingezien. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in deze folder.

Zorgverzekering 
Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar, krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren. 

Betalen in de apotheek 

U kunt geneesmiddelen natuurlijk contant of via pin betalen. Het meest praktische voor beide partijen is om de verrekening van de kosten rechtstreeks via uw verzekeringsmaatschappij te laten lopen. Dit is voor de meeste verzekeringsmaatschappijen mogelijk.

Bestellingen 
In de apotheek hebben we veel producten op voorraad. Dus als u met een recept bij ons komt, zullen wij u vaak direct kunnen helpen. Mochten wij iets voor u moeten bestellen, dan kunt u het geneesmiddel vaak de volgende werkdag nog ophalen. Het is verstandig om geneesmiddelen of incontinentiematerialen waar u niet buiten kunt niet op het laatste moment aan te vragen. Bij homeopathische middelen moet u rekening houden met een langere levertijd.

Bijbetalen 
De overheid wil graag bezuinigen op kosten van medicijnen. Ze hebben daarvoor een aantal maatregelen ingevoerd. Een van die maatregelen is dat per categorie geneesmiddelen een gemiddelde prijs is vastgesteld. Dat is de maximale prijs die de ziektekostenverzekeraars mogen vergoeden. Voor medicijnen die duurder zijn dan die vastgestelde prijs moet worden bijbetaald. Heel vervelend, maar wij kunnen daar helaas niets aan veranderen. Wel kunnen wij in overleg met uw huisarts in sommige gevallen zoeken naar een goedkoper alternatief dat wel volledig wordt vergoed.

Adres- en verzekeringsgegevens 
Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Wij stellen het ook zeer op prijs dat, u ons bij een verhuizing ook een adreswijziging stuurt. Als u naar een andere plaats verhuist, kunnen wij een medicatieoverzicht uitdraaien van het afgelopen jaar. Dit kunt u dan bij uw nieuwe apotheek en huisarts afgeven ter informatie. 

Oude geneesmiddelen 
Op de verpakking staat tot welke datum uw medicijnen goed blijven. Breng geneesmiddelen die over de datum zijn en geneesmiddelen die u niet meer gebruikt terug naar de apotheek. Wij ruimen ze dan milieuvriendelijk op. De etiketten mogen van de doosjes worden verwijderd.

Overleg met artsen 
Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zonodig met uw arts.

Regelmatig hebben we met alle huisartsen 'farmaco-therapie-overleg'.